POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Dane osobowe oznaczają informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej, w tym osoby prowadzącej działalność gospodarczą, obejmujące m.in. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, datę urodzin, adres zamieszkania itd. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Kaska - Warsztaty Edukacyjne  z siedzibą w Mokrej Wsi, 05-240 przy ul. Podkowińskiego 50, NIP: 1251607272 oraz REGON: 523200553
3. Dane osobowe będą przetwarzane samodzielnie przez Administratora
4. Firma gromadzi i przetwarza dane osobowe m. in. w następujących celach:
 a) realizacji umowy z Klientem i świadczenia usług,
 b) złożenia zapytania kontaktowego,

 c) wypełnienia zobowiązań prawnych.

5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z niektórych usług, w tym zawarcia i realizacji Umowy na świadczenie usług.
6. W zależności od celu, w jakim przetwarzane są dane Klienta, Administrator posiada następujące podstawy przetwarzania danych, m. in.: a) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Klientem umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) gdy Klient jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, c) gdy Administrator ma do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
7. Administrator przechowuje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne, aby zrealizować cele, dla których te dane zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.
8. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Nie będą także przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Korzystanie z plików cookies


Niektóre części strony internetowej Administratora korzystają z plików cookies, czyli ciasteczek. Ciasteczka są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Strona internetowa Administratora wykorzystuje ciasteczka m.in. aby zapamiętać nazwę użytkownika, zbierać dane statystyczne dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz dostosować zawartość strony do preferencji jej użytkowników. Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje i nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników. Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia.

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie plików cookies. Każdy ma możliwość zmiany tych ustawień np. poprzez zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości lub części. Szczegółowe informacje na temat blokowania plików cookies znajdują się na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarek internetowych.

Należy pamiętać, że blokada ciasteczek, może negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić działanie określonych funkcji, czy obszarów strony internetowej